محتوای دوره

چرایی عزاداری (استاد: حجت الاسلام و المسلمین اردشیر)
پاسخ به شبهات (استاد: حجج الاسلام و المسلمین کرامتی و اردشیر)
روش شناسی پاسخ به شبهات (استاد: حجت الاسلام و المسلمین غفوری نژاد)
ارتباط موثر با پرسشگران (استاد: حجت الاسلام و المسلمین حسینی زهان)
1 از 2