سنگ محک

تقوا

اخلاق

اخلاص

عفت

شجاعت

صداقت

امانت داری

فداکاری و ایثار

زهد

دوری از جاه طلبی

دوری از تکبر و غرور

امید به وعده های الهی

تدبیر و عقلانیت

ابتکار و نوآوری

علم و تخصص

موقعیت شناسی

هوشیاری

تجربه

قوی بودن

پرتلاش

بلند همت

جوان گرایی

شایسته سالاری

قاطعیت

سعه صدر

انتقاد پذیری