یکی از راهبردهای عملیاتی در مسیر گفتمان‌سازی برای رسیدن به مسجد تراز انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی، ترویج و توسعه‌ی مفهومی شبکه‌ی ولایی است. شبکه‌ی ولاییِ جریان گفتمانی تمدن اسلامی، از امام جامعه تا آحاد جامعه است که از طریق نمایندگان رهبر معظم انقلاب در استان‌ها، ائمه‌ی جمعه و ائمه‌ی جماعات تحقق پیدا می‌کند. فریضه‌ی نمازجمعه در این مسیر، جایگاهی بی‌بدیل دارد و گسترش مضامین و مفاهیم خطبه‌های جمعه در بین ائمه‌ی جماعات و مردم، زمینه‌ساز حرکت در مسیر دستیابی به تمدن اسلامی است. مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در همین راستا نشریه‌ی خطبه‌ها را به‌صورت هفتگی تولید و منتشر می‌کند.