واقعه نگار
مهدی دهقان

تاریخچه قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

تاریخچه قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ قیام ۱۵ خرداد (۱۳۴۲ش)، تجمع و راهپیمایی مردم برخی از شهرهای ایران در اعتراض به دستگیری امام خمینی. تظاهرات در قم، تهران و ورامین به

ادامه مطلب »
واقعه نگار
مهدی دهقان

روندنما

روندنمای وقایع ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ۱۳۴۲/۳/۱ آیت الله العظمی خمینی، در پایان سال تحصیلی حوزه علمیه قم، در پایان درسشان با بررسی اوضاع سال ۴۱ ـ ۴۲ و افشاگری بر

ادامه مطلب »
question