دسته‌بندی: منبرک

منبرک
حسن کارگر

استکبارستیزی

انگیزه سازیصفوان بن مروان مردی بود که ـ به‌اصطلاح امروزـ یک بنگاه کرایه وسایل حمل و نقل داشت که آن زمان بیشتر شتر بود، و به قدری متشخص و وسایلش

ادامه مطلب »
question