دسته بندی: منبرک دهه‌ی فجر

دربار به روایت درباریان
دربار به روایت درباریان

فساد اخلاقی پهلوی

در این منبرک فساد محمدرضا پهلوی که جزء فاسدترین افراد تاریخ است، بازتاب داده شده است. فساد او را از زبان مادر خودش و درباریان خواهید خواند.

مشاهده متن »
دربار به روایت درباریان
دربار به روایت درباریان

ریخت و پاش های باور نکردنی پهلوی

این منبرک به گوشه‌ای از ریخت و پاش‌های محمدرضا پهلوی از جیب مردم ایران می‌پردازد! عروسی مجلل او، هدایای فوق تصوری که او به میهمانان خارجی خود داده و حتی تحیر رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است!

مشاهده متن »
دربار به روایت درباریان
دربار به روایت درباریان

ثروت محمدرضا پهلوی

این منبرک به گوشه‌ای از ثروت به تاراج برده‌ی خاندان پهلوی اشاره کرده است. رضا پهلوی و فرزندش محمدرضا، علاقه‌ی خاصی به ثروت اندوزی شخصی داشته‌اند.

مشاهده متن »
دربار به روایت درباریان
دربار به روایت درباریان

حقارت محمدرضا پهلوی

این منبرک از حقارت محمدرضا پهلوی در مواجهه با انگلیس و آمریکا می‌گوید. از ذلت پادشاهی که حتی برای ورود به کشورش و یا خروج اموال از کشورش از او اجازه نمی‌گرفتند. سر انجام هم جواب خوش خدمتی شاه را با بیرون کردن او دادند.

مشاهده متن »