جهت مشاهدۀ متن، روی عناوین کلیک کنید

واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند

واسطه‌گری، ازدواج را تسهیل می‌کند یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها، متأسّفانه کمرنگ شده؛ این چیز لازمی است. افرادی هستند -سابقها همیشه معمول بود، حالا هم با کثرت نسل جوان در جامعه‌ی ما، باید این رواج داشته باشد- پسرهایی را