کتاب مصور «پدر مهربان»

کتاب مصوّر پدر مهربان، سرگذشت‌نامه حضرت علی ع است که به صورت داستان برای گروه‌های سنّی (ب) و (ج) تدوین شده است. هدف از نگارش این کتاب، آشنایی با زندگی امام علی ع و صفات پسندیده ایشان به زبان ساده و روان است.