کتاب مصور «آفتاب سرخ»

کتاب مصوّر آفتاب سرخ، سرگذشت‌نامه حضرت امام حسین ع است که به صورت داستان برای گروه‌های سنّی (ب) و (ج) تدوین شده است. هدف از نگارش این کتاب، آشنایی با زندگی امام حسین ع و صفات پسندیده ایشان به زبان ساده و روان است.