هشتمین شماره از ویژه‌نامۀ کتاب‌نما با موضوع «انقلاب اسلامی»

کتاب‌های معرفی‌شده در این ویژه‌نامه:
انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
تاریخ تحولات سیاسی ایران (بررسی مولفه‌های دین، تجدد و مدنیت در تاسیس دولت – ملت در گستره هویت ملی ایران)
انقلاب فرا مدرن و تمدن اسلامی (موج چهارم بیداری اسلامی)
معارف انقلاب
کتاب ۵۷ ریشتر (پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی ایران در آن‌سوی مرزها)
دکل (مستند داستانی گام دوم انقلاب)
انقلاب اسلامی؛ تمدیدگر ظهور
رضانام تا رضاخان
الف لام خمینی ^
انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‌های فرانسه و روسیه
داستان انقلاب
آینده انقلاب اسلامی ایران
دوران جدید عالم
چغک
روزهای انقلاب۲۳؛ وقتی همه بیدار بودند!
قصه‌های انقلاب برای بچه‌ها و نوجوان‌ها (دوره پنج‌جلدی)