مجموعه‌ی نمایشگاهی استکبارستیزی

مجوعه‌ نمایشگاهی استکبارستیزی با عنوان «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند…» در مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان آماده شده و در قالب دو فایل PDF ذیل قابل دانلود است:

question