رزمایش بزرگ جهاد تبیین از ۹دی ماه آغاز شده است. مبلغان دینی در این رزمایش با لبیک به فرمان امام خامنه‌ای،در سطح مساجد، حسینیه‌ها و هیئت‌ها، مدارس علمیه، مجالس خانگی و دیگر مراکز فرهنگی به ارائه‌ی محتوای بصیرتی و تبیین معارف ناب انقلاب اسلامی می‌پردازند.

جلسات توجیهی این رزمایش در سامانه‌ی مسجدنا بارگذاری شده است. از فعالان در این رزمایش که گزارش سخنرانی های بصیرتی خود را در سامانه ی مسجدنا ثبت نمایند، تقدیر به عمل خواهد آمد.